KokenVoorWWvK©   Privacybeleid

 

WWvK

De stichting WereldWijd voor Kinderen (WWvK) is een initiatief van Het Apostolisch Genootschap (zie uitgebreide informatie www.wwvk.nl). Wereldwijd voor Kinderen richt zich specifiek op kinderen in achterstandssituaties.

 

“De Stichting WereldWijd voor Kinderen wil voor kinderen, overal op aarde, een liefdevol opvoedingsklimaat scheppen met volop ontwikkelingskansen. Dat doen we door het verbeteren van voorzieningen zoals voeding, gezondheidszorg, onderwijs, speelmogelijkheden en sociale zekerheid.”


L
ees alles over WWvK, de lopende projecten, actualiteiten, sponsor acties, etc. op www.wwvk.nl en ..... warempel, daar wordt Koken voor WWvK ook genoemd!

Naar school in Haïti